top of page
  • Foto van schrijverJudith Hoekstra

“Van onderop aan de gang met bekwaamheidsonderhoud”


De docenten aan zet

Terwijl de wereld van werk en beroepen behoorlijk gaat veranderen in dit tijdperk van de vierde revolutie, kwam gisteravond in UniC Utrecht het voorstel van de heer Alexander Rinnooy Kan om landelijke vakgroepen met informateurs op te zetten die als klankbord kunnen dienen voor de beroepsgroep 'docenten/leraren' voor OCW en andere belanghebbenden. Het uitgangspunt: van onderaf en niet top down. De docenten zijn aan zet, want zij hadden aangegeven zich niet gehoord te voelen. Een al lang gehoorde klacht.


Lerarenregister

Docenten PO krijgen €100 minder scholingsgeld dan VO en mbo is niet vastgelegd in de cao. De lerarenbeurs wordt goed gebruikt. Ook het register kwam ter sprake, juist nu dat 'bekwaamheidsonderhoud' zo belangrijk wordt. Maar wat is dat eigenlijk anno 2018?

Kijkend naar de beroepsgroep en wie zij weer opleiden, is het naar mijn mening belangrijk dat informeel leren ook een plek krijgt. En nee, dan heb ik het niet over de krant lezen en wel over leerervaringen die jou als professional doen groeien. Bijvoorbeeld een avond in Pakhuis de Zwijger om kennis te maken met maatschappelijke uitdagingen of meer te weten te komen over Smart City en IOT. Of een onlinecursus in Design Thinking. Voor de afgestudeerden zonder formeel diploma van de nieuwe CODAM-school voor programmeren, zullen bedrijven straks in de rij staan.

Kortom, informeel afgewisseld met formeel leren is een mooie basis voor continu leren. Toch? Maar in het register is geen plaats voor informeel leren.

Misschien kan een professioneel docentenportfolio uitkomst bieden?


Leren vs. Consumeren

Deze tijd vraagt volgens mij om '(leer)wendbaarheid'. Met name ook van de jongeren die nu van school komen. En als we ze blijven opleiden als consumenten, wordt het schrikken als werkgevers automatisch verwachten dat je up-to-date blijft. Met of zonder in-house Leven Lang Leren Academy. En wanneer 'in between jobs' zal je zelf aan de slag moeten. De kosten van scholing zijn voor jou. Dat gat in de markt wordt nu door menig bedrijf handig opgevuld. Bijvoorbeeld door Hyper Island. Zeker nu overheidsinstellingen dat gat niet meteen vullen, of het opstartproces ervan super traag is vanwege de complexiteit van bestaande belemmerende overheidssystemen, structuren en culturen. Hier ligt juist nu een belangrijke urgente taak voor de overheid in het kader van de inclusieve samenleving.


Nut en noodzaak van het onderwijs

Het gesprek in het onderwijs gaat zelden over nut en noodzaak van ons huidige opleidingssysteem en bijhorende top down cultuur. Want waarom hebben we nog de vakken zoals we die nu hebben? Is dat wat de jeugd nodig heeft? De wereld wordt steeds complexer en fluïde. Daar passen op zichzelf staande vakken zoals we deze nu kennen niet meer in, wel meer cross-over en multidisciplinair.

De heer Alexander Rinnooy Kan komt met een voorstel voor nieuwe deelgebieden van vakken en hoe mooi zou het zijn als daar nu ook eens het vak Creatief en Kritisch Denken bij komt? Naast focus op kennisgebieden, ook focus op algemene skills en mindset. Misschien iets meer zoals in het nationaal curriculum van Finland.


Leiderschap en veranderkracht

Gelukkig blijven er legio docenten over die best zien dat er veranderingen nodig zijn en zich daarvoor in hun vrije tijd in willen zetten. Kijk alleen maar hoeveel docenten zich de afgelopen weken hebben ingezet tijdens Meetups en Hackathons.

Toch sneuvelen veel ideeën vaak nog door gebrek aan tijd, geld, energie, inspiratie of door richting bepalend management dat er andere ideeën op nahoudt. In recent onderzoek uit Doorbreek de Cirkel, toont Arend Ardon weer aan dat ‘managers vaak onbewust zelf de verandering blokkeren die ze zo graag willen zien’. Deze tijd vraagt om andere vormen van leiderschap om veranderkracht onder docenten de ruimte geven.Wordt vervolgd…

0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
Post: Blog2_Post
bottom of page