top of page
Image by NordWood Themes

GEDRAGSCODE

Gedragscode

Bijgaande gedragscode betreft een formeel door het bestuur en de directeur vastgesteld document en dat geldt voor alle (vrijwillige) medewerkers die, wanneer als vrijwilliger werkzaam bij Stichting Spark to Learn, in contact komen met minderjarigen tijdens een van onze activiteiten. 

Aanstellingsbeleid
Wanneer een vrijwilliger bij Stichting Spark to Learn deelneemt aan activiteiten in de vorm van begeleider, dan hanteren wij hiervoor het volgende aanstellingsbeleid:

  1. Er vindt een intakegesprek plaats.

  2. Wij verplichten een VOG.

  3. Elke vrijwilliger onderschrijft en ondertekent onze gedragscode.

  4. De gedragscode maakt onderdeel uit van de scholing voorafgaand aan een activiteit.

Vertrouwenspersoon

Bij de vertrouwenspersoon kunnen vrijwilligers, betaalde medewerkers, minderjarigen en bijvoorbeeld ouders terecht met hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag. 

Onze vertrouwenspersoon is Judith Hoekstra en zij is telefonisch, via sms/whatsapp en per mail bereikbaar:

06-23541394

judith@sparktolearn.org

Privacy Verklaring en Gedragscode: Welkom
Mountains in Clouds

PRIVACY VERKLARING (AVG)

In dit document beschrijven wij hoe wij omgaan met uw gegevens.

Privacy Statement De Nieuwe Makers

Datum: 1 februari 2019

De Nieuwe Makers wil u graag duidelijk en transparant informeren over persoonsgegevens. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door De Nieuwe Makers.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres of je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt De Nieuwe Makers persoonsgegevens?
De Nieuwe Makers verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben. Dit zijn de gegevens van de (minderjarige) jongeren die deelnemen aan een van onze activiteiten, ouder(s) / verzorger(s) van minderjarigen en gegevens van sponsoren en samenwerkingspartners.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
De Nieuwe Makers is de verwerkingsverantwoordelijke. Contactgegevens vindt u op onze website www.denieuwemakers.nl.

Welke persoonsgegevens worden bewaard in relatie tot een specifieke activiteit?
De Nieuwe Makers heeft persoonsgegevens nodig als een (minderjarige) jongere wil deelnemen aan één van onze activiteiten en als je wil helpen als vrijwilliger, als jongerenbegeleider of als sponsor of samenwerkingspartner. 

Deze gegevens zijn voorwaardelijk voor deelname en om een Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers en jongerenbegeleiders aan te kunnen vragen. Ook gebruiken we, met instemming, de persoonsgegevens om contact te onderhouden met ouder(s)/ verzorger(s), samenwerkingspartners, sponsoren, vrijwilligers en jongerenbegeleiders. 

Om de veiligheid te waarborgen, is het voor de begeleiding van activiteiten met (minderjarige) jongeren van belang dat de organisatie te allen tijde toegang heeft tot de persoonsgegevens van (minderjarige) jongeren, ouder(s)/verzorger(s) van minderjarige jongeren, samenwerkingspartners, sponsoren, vrijwilligers en jongerenbegeleiders. 

Tijdens onze activiteiten maken wij foto’s en video’s die De Nieuwe Makers en onze samenwerkingspartners, altijd met respect, online en in promotiemateriaal gebruiken ter informatie en promotie van onze activiteiten. Voorafgaand aan elke activiteit vragen wij hiervoor expliciet toestemming aan deelnemers en of ouders van minderjarige deelnemers door middel van een Quit Claim. 
Mocht u na plaatsing van een specifieke foto of video deze verwijderd willen hebben, dan kunt u hiervoor contact op nemen met De Nieuwe Makers. Wij verwijderen dan deze specifieke foto of video.

Hoe gaat De Nieuwe Makers om met persoonsgegevens?
De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik. Na een activiteit met minderjarige jongeren worden alle eerder ontvangen gegevens vernietigd, behalve het e-mailadres en de gegevens van de ouder(s)/verzorger(s). Deze gegevens bewaren wij zorgvuldig om in de toekomst informatie te kunnen sturen over vergelijkbare activiteiten.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Alleen de organisatie en samenwerkingspartners die meewerken aan het realiseren van activiteiten van De Nieuwe Makers kunnen bij de persoonsgegevens. 
Tijdens activiteiten met minderjarige deelnemers hebben jongerenbegeleiders ook toegang tot belangrijke gegevens om bijvoorbeeld ouders te kunnen bereiken in geval van een noodgeval of andere noodzakelijke communicatie. Jongerenbegeleiders staan tijdens een activiteit soms in contact met jongeren via bijvoorbeeld een WhatsApp groep en zij zullen na afloop van de activiteit zo’n groep verlaten en de gegevens verwijderen. 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is De Nieuwe Makers gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Judith Hoekstra. 

Wijzigingen privacy statement
De Nieuwe Makers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. De laatste versie van ons privacy statement is op www.denieuwemakers.nl te downloaden. 

Disclaimer
De inhoud van www.denieuwemakers.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel De Nieuwe Makers tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt zij expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. 

Cookies
De Nieuwe Makers is wettelijk verplicht bezoekers op de website te informeren over cookiegebruik. De Nieuwe Makers maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van web gerelateerde statistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

Privacy Verklaring en Gedragscode: Over
bottom of page