top of page
  • Foto van schrijverJudith Hoekstra

Leren voor morgen is hot!


Niemand kan er meer omheen. Onderwijs van de toekomst is een hot topic. We hebben namelijk best een uitdaging met elkaar. Deze nieuwe tijd vraagt om andere vormen van leren. Juist daarom nadenken over nut en noodzaak van het onderwijs anno nu. Toch komt deze uitdaging vaak niet terecht bij de experts die daar elke dag mee bezig zijn. En komen er maar een paar scholen in de aandacht die opvallen vanwege een geheel eigen koers. Ik zou er graag voor willen pleiten dat alle docenten hun hoofd boven het maaiveld uitsteken. We hebben hun denkkracht hard nodig!


Want wat als we nou eens de docenten gaan laten bepalen hoe het onderwijs eruit zou moeten zien in de toekomst? En wat als zij bepalen wie of wat ze daarvoor nodig hebben? Wat denk je dat er gebeurt als er voor hen ruimte vrijkomt om samen onderzoek te doen naar de toekomst van het onderwijs en om te experimenteren met toekomstgericht leren? Hun nieuwsgierigheid en het verlangen om constant te leren de ruimte gaat krijgen om de transitie in het onderwijs op duurzame en fluïde wijze vorm en inhoud te geven? Wat als zij nou eens die visie op de toekomst gaan formuleren?


Zullen die docenten het verschil gaan maken? Samen in co-creatie die toekomst gaan vormgeven? Ik weet zeker dat ze het kunnen! Wat denk jij?


 
0 opmerkingen

Comments


Commenting has been turned off.
Post: Blog2_Post
bottom of page