top of page

LEREN VOOR DE TOEKOMST VAN MORGEN

=

FUN & URGENT!

De NieuweMakers: Welcome

MISSIE

Mensen toekomstgericht en constant laten leren en groeien is waar de NieuweMakers het verschil wil maken. Zodat elk mens flexibel en wendbaar om kan gaan met de leervragen en uitdagingen van morgen in onze snel veranderende samenleving. 

IMG_7940.JPG
De NieuweMakers: About

VISIE

Wat is leren anno nu en de toekomst?

Leven lang leren en 21e-eeuws leren gaat veel meer over kennisconstructie, experimenteren, groeien als mens, wendbaarheid, een growth en creatieve mindset. En over het stimuleren van zelf ontdekken en zelf maken. 


Om mensen en organisaties wendbaarder en flexibeler te maken, is het van groot belang dat we op een andere manier naar leren, groei en ontwikkelen gaan kijken. Onderwijsinstellingen zouden naast het huidige curriculum ook ruimte en aandacht vrij moeten maken voor 21st Century Skills en Levenlang Leren. De "Future Essentials for tomorrow" zijn de skills, tools en mindset die nu relevant zijn om straks in de toekomst mee te kunnen bewegen als werkende en burger in onze snel veranderende samenleving.

Voor alle maatschappelijke instellingen geldt dat de vaste werknemers het belangrijkste kapitaal zijn. Constant leren en flexibiliteit zijn ook hier essentieel.


De reis naar die toekomstbestendige cultuur en een duurzame organisatie is alles waar SparkYourLearningCosmos! over gaat.

IMG_1505_edited.jpg

LEREN GAAT OVER ONTDEKKEN, SPELEN, EXPERIMENTEREN, NIEUWSGIERIGHEID, INSPIRATIE EN OVER KRITISCH DENKEN. HET IS PER DEFINITIE 'ACTIEF'. HET GAAT OVER KENNISCONSTRUCTIE EN VEEL MINDER OVER KENNISOVERDRACHT.

.

JOUW EIGEN UNIEKE TALENTEN EN KWALITEITEN ONTWIKKELEN EN NIEUWE ONTDEKKEN EN VANUIT DAT VERTROUWEN IN JEZELF KUNNEN GROEIEN ALS MENS.

.

Het maken van Grappig Gezicht
IMG_1005.JPG

DE MENS IS WENDBAAR EN FLEXIBEL EN PAST ZICH STEEDS AAN BIJ DE SKILLS, TOOLS EN MINDSET DIE OP DAT MOMENT 'JUST-IN-TIME' NODIG ZIJN.

.

HET GAAT OVER ACTIEVE 'PROSUMENTEN' STIMULEREN EN NIET OVER LEVENSLANGE 'CONSUMENTEN' CREËREN.

(Op de foto: Julian Prince Dash | Holy Stitch)

IMG_7251.JPG
De NieuweMakers: Services

GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN

De NieuweMakers vindt het van groot belang dat iedereen in onze maatschappij gelijke kansen heeft op werk en een zinvol bestaan. Zeker nu onze leefwereld en de toekomst van werk zo veranderen als gevolg van globalisering, flexibilisering, ecologische en technologische veranderingen, digitalisering en automatisering. 

Juist in de toekomst zal de mens het verschil blijven maken door eigen unieke talenten en kwaliteiten. Die heb je hard nodig omdat er ook steeds meer uitdagingen komen. 

Leerwendbaarheid en constant leren

Voor werkgevers is de ‘agile workforce’ (wendbaar en flexibel personeel) daarom van levensbelang en voor werknemers leerwendbaarheid en constant leren en ontwikkelen. Vaak aangeduid als 21st Century skills en leven lang leren. De beelden en kennis die men van deze skills heeft, zijn zeer uiteenlopend en focussen zich vaak alleen op de digitale component of met name op het samenwerken. Zelden op die belangrijke flexibiliteit en wendbaarheid. 

IMG_0649_edited.jpg
De NieuweMakers: About
bottom of page